vino2

 

Plocha vinic v Hustopečích v průběhu let

Pro jednu diplomovou práci jsem před časem dával dohromady zajímavou statistiku výměry vinic v Hustopečích.

Réva vinná se v Hustopečích pěstuje už přes tisíc let, ale plochu vinic jsme schopni nějak realisticky zachytit až od cca roku 1618 resp. z doby Předbělohorské. Záznamy z dvanáctého až patnáctého století sice existují, bohužel však neexistovala jednotná plošná míra. Každá obec či kraj ji měla nastavenou jinak, takže jakási data z těchto let jsou k dispozici, ale jejich přesnost je při současném stavu výzkumu velmi nedokonalá.

Případné zájemce o plošné míry z šestnáctého až devatenáctého století je třeba upozornit, že například staromoravská míra (měřice) se užívala zhruba do poloviny 18. století a ještě především na jihu Moravy, kdy ji postupně nahradila míra (měřice) dolnorakouská. Ještě v Tereziánském katastru je užita měřice staromoravská.

Jen pro zajímavost. Průměrná velikost staromoravské míry byla 680 čtverečných sáhů (tento údaj vypočítal významný moravský badatel František Nosek a zveřejnil svoje výzkumy ve Vinařském obzoru v roce 1917). Výměra jednoho čtvrečného sáhu byla 3,6 m2 tudíž celková průměrná velikost staromoravské měřice byla 2448 m2.

Je paradoxem, že i přes zavedení dolnorakouské měřice, která má 4316 m2 a pozdějšímu přechodu na hektarovou, se na moravském venkově ještě stále uchovalo označení jedna míra, která má 0,2 ha.

 

rok 1618 1672 1768 1843 1900 1924 1925 1926 1937 1947 1951 1960 1980 2007 2015
výměra v ha 989 95,5 732 1232 578 94 97,5 102 1350 84,2 12,8 89 130 285 330